Texel in figures

In the tables and figures below you can see the amount of establishments in the sector of agriculture and how big the percentage of farmland is.  
There are 321 (16.5%) establishments in the sector of agriculture, forestry and fisheries. 10.4% Of the people on Texel is working in this sector.
About 65% of texel is used for agriculture. The agricultural land is located mainly in the municipalities of De Waal and oosterend
All the figures can be found at: http://www.texel.incijfers.nl/
Tabel 1: Vestigingen en banen per sector 2013 
Sectoren (SBI 2008)VestigingenBanen
aantalpercentageaantalpercentage
A - Landbouw, bosbouw en visserij 321 16,5 % 799 10,4 %
B - Winning van delfstoffen x x % x x %
C - Industrie 80 4,1 % 405 5,3 %
D - Energiesector x x % x x %
E - Watermanagement 4 0,2 % 15 0,2 %
F - Bouwnijverheid 182 9,4 % 373 4,8 %
G - Groot- en detailhandel 308 15,9 % 1.299 16,9 %
H - Vervoer en opslag 53 2,7 % 620 8,1 %
I - Horeca 275 14,2 % 1.562 20,3 %
J - Informatie en communicatie 57 2,9 % 150 1,9 %
K - Financiële instellingen 32 1,6 % 139 1,8 %
L - Onroerend goed 43 2,2 % 107 1,4 %
M - Onderzoek en Advies 193 9,9 % 606 7,9 %
N - Overige zakelijke dienstverlening 65 3,3 % 131 1,7 %
O - Openbaar bestuur 3 0,2 % 224 2,9 %
P - Onderwijs 45 2,3 % 330 4,3 %
Q - Gezondheids- en welzijnszorg 87 4,5 % 502 6,5 %
R - Cultuur, sport en recreatie 107 5,5 % 294 3,8 %
S - Overige dienstverlening 85 4,4 % 135 1,8 %
Totaal 1.942 100% 7.696 100%
x = onder drempelwaarde

Factsheet bodemgebruik

De totale oppervlakte van gemeente Texel bedraagt 46.329 hectare. Van het totaal is 16.152 hectare oppervlakte land. Hiervan is 8,0% aan te merken als stedelijk bodemgebruik en 92,0% als niet-stedelijk bodemgebruik. Voor Gemeentegrootte (1) 5.000-<15.000 inw. liggen deze percentages op respectievelijk 10,4% en 89,6%.

Figuur 1: Percentage bodemgebruik naar kenmerk 2013 gemeente Texel in vergelijking met Gemeentegrootte (1) 5.000-<15.000 inw. http://www.texel.incijfers.nl/
Hoofdgroepen [percentage] 2013
Gemeente: Texel

Bron: CBS Bestand Bodemgebruik

Toelichting: De cijfers over bodemgebruik zijn gebaseerd op de CBS Bodemstatistiek 2010

 

Table 2: natuur & milieu, percentage argicultural land 2013

Percentage argiculture per municipalities

 

 

Log on or sign up to comment.