Overbrugging van tekst 1 naar tekst 2

Wat ik zo interessant vind...