Today's trends in the field of food

Analysis of the initiatives of Sustainable Tuesday 2014

Today's trends in the field of food is to be close to your food. This year there are many concrete initiatives in the field of food in the case (no. 22). Especially food production close to the customer and with the customer (near farms, community farms) are popular. People harvest itself, help determine what is being grown. Motivation: more autonomy, less dependent on institutions, know what you eat, educational element (so that the children know how it grows), employment, reintegration, taste. Also ask initiatives from the suitcase attention to 'cope better with food, "other means of food production and distribution (local). Recent research by the Bureau of the environment shows 1 in 5 Dutch to grow a (small) part of its food itself. In addition, 1 percent of the Dutch actively involved in food production, such as urban agriculture (August 2014). It is not the most complete autarky, but a reduction of dependence, increasing involvement in the food, and to complement the existing range. Food Initiatives from the Sustainable Tuesday suitcase fit perfectly into this trend.

 

Dutch article can be found here:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4fgJd0KDTQ4J:www.greenwish.nl/download/CAwdEAwUUkNGX0Q%3D%26type%3Dpdf+&cd=8&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

3.2 Dicht op je voedsel
De trend
Dit jaar zitten er veel concrete initiatieven op het gebied van voedsel in de koffer (nr. 22). Vooral productie van voedsel dichtbij de klant en samen met de klant (buurtboerderijen, community farms) zijn populair. Mensen oogsten zelf, bepalen mee wat er wordt verbouwd. Motivatie: meer zelfredzaamheid, minder afhankelijk van instituties, weet wat je eet, educatief element (opdat de kinderen weten hoe het groeit), werkgelegenheid, re-integratie, smaak. Ook vragen initiatieven uit de koffer aandacht voor ‘beter omgaan met voedsel’, andere wijze van voedselproductie en –distributie (streekproducten). Uit recent onderzoek van het Planbureau van de leefomgeving blijkt 1 op de 5 Nederlanders een (klein) deel van zijn voedsel zelf te verbouwen. Daarnaast is 1 procent van de Nederlanders actief betrokken bij voedselproductie, zoals stadslandbouw (augustus 2014). Het gaat de meesten niet om totale autarkie, maar op een verkleining van de afhankelijkheid, vergroting van betrokkenheid bij het voedsel, en om een aanvulling op het bestaande aanbod. Voedselinitiatieven uit de Duurzame Dinsdag koffer passen helemaal in deze trend.

 

De initiatieven uit de koffer
Voorbeelden van lokale voedselinitiatieven Âsum Stadstuin (nr.75) mensen oogsten zelf. Oprichting Foodcommunity Texelse Kost (nr. 136) een van de vele voedselcoöperaties in wording. Er zijn verschillende landelijke sites en programma’s om stadslandbouw initiatieven vliegende start te geven (nr. 139). Zij geven basis informatie over zowel de groene als de organisatiekant van voedselcoöperaties. Het mooie is dat de kennis van ervaringsdeskundigen wordt gedeeld. In dit kaders past ook Liever Lokaal 365 (nr.67) een boek dat mensen moet sttimuleren lokaal voedsel te kopen.
Werk-scheppings-cooperatie-Burger-Abdij (nr. 91) en de Groentenboom (nr. 77) leggen het accent op zelfvoorzienend zijn, meer nog dan voedsel. En Tuin van de Buurt (nr.229) zet de groene ruimte ((moes)tuinieren) in als verbindend element tussen verschillende bevolkings- en leeftijdgroepen met als doel verhogen van welzijn en gezondheid.
Hier past ook de categorie initiatieven die gaat over ‘beter omgaan met voedsel’. Voorbeelden in de productie: Lasting fields (nr.29) interessant nieuw landbouwsysteem, dat uitgaat van het natuurlijk regenererend vermogen van de bodem, natuurlijke bestrijdingsmiddelen (nr. 42) en voedselverspilling ‘Stop itenfergriemerij!’ (nr.80).
Stop itenfergriemerij! (stop voedselverspilling, nr. 080) is een evenement dat allerlei lokale en landelijke initiatieven op het gebied van voedselverspilling koppelt en geeft aan.
“Eén van de kenmerken van de huidige maatschappelijke transitie is dat initiatieven vaak lokaal - en op veel plaatsen tegelijk - ontstaan, ze veelal van onderop komen en enorm divers in thematiek en benadering zijn.”
Voorbeelden van succesvolle initiatieven om lokaal te produceren en voedselverspilling tegen te gaan, die ingegeven zijn door circulair denken en vooral dóen, maar niet (direct) door een overheid zijn ontstaan: de ‘Oars Ite’ campagne, de ‘Kromkommer’, de Voedselbanken, de ‘Eetbare stad’, Kringloopwinkels en repaircafé’s, Priuw, dorpstuinen Netwerk Duurzame Dorpen, ‘Taste the Waste’, keuze van portiegroottes in instellingen, ‘Pay-what-you-eat’ en ‘Damn Food Waste/Food guerilla’s.” In september vindt het evenement plaats.


Wat betekent dit voor de overheid en bedrijfsleven?
Beschouw de behoefte aan zelfvoorziening en meer zelf produceren (ook in stedelijk gebied) als een onomkeerbare trend. Stadslandbouw en community farming moet meer prioritair worden, en onderdeel van de topsector Agro. Het heeft recht op een beter imago “klein is het nieuwe groot”. Het draagt bij aan innovatie en verduurzaming van de agro-sector, veranderend voedsel-consumptiegedrag. Het is een van de antwoorden op verandering in de agrarische sector.
Maak lokale voedselproductie ruimtelijk mogelijk (door afwaarderen van gemeenten gronden, herbestemming van grond, bouwbesluit voor daktuinen, etc..
Faciliteer de initiatieven door bijvoorbeeld de kennis in de lokale energiewereld als inspiratiebron te nemen (bijv. coöperaties). Faciliteer steunpunten.
Leg gelijkwaardige (2-richting) verbindingen tussen de initiatieven en opleidingen (WUR, landbouwopleidingen, permacultuur e.a.).
Maak meer onderzoek mogelijk naar de inhoudelijke en sociale innovaties.

Log on or sign up to comment.