PR Landbouw

De agrarische sector is een heel belangrijke peiler voor de Texelse economie en dat willen we graag zo houden. In het algemeen wordt de agrariër, of boer zoals u wilt, gezien als een hardwerkende moderne ondernemer. Deze ondernemers letten op hun bedrijfseconomische omstandigheden maar net zoveel op hun omgeving. Het land waarop zij gewassen laten groeien en/of hun vee houden moet namelijk in harmonie zijn met de natuur. Zij zijn immers sterk afhankelijk van deze natuur en de verschijnselen die de natuur voortbrengt. Als geen ander weten zij om te gaan met deze elementen. Daarnaast is er op Texel, door de verscheidenheid aan teeltgewassen en veehouderij, een landschap ontstaan dat zeer variërend is en daardoor erg aantrekkelijk om te aanschouwen. De toerist weet dit te waarderen.


In het algemeen is er bijzonder weinig contact tussen de burger en de boer en daardoor is het imago kwetsbaar. Dat is de reden voor het opzetten van een PR –commissie binnen de LTO Noord-KAVB afdeling Texel. Zij fungeert in voorkomende gevallen als brug tussen bestuur, leden en maatschappelijk verkeer (lees: overheden) maar ook als brug tussen boeren en burgers

De doelstelling van PR Landbouw

standhenk.jpg

De Texelse landbouw staat onder grote druk van diverse maatschappelijke instanties. 

Het is van belang dat de sector op een professionele manier haar eigen positie kenbaar maakt.


De PR commissie ziet als belangrijkste doelen een positieve uitstraling van de landbouw nu en straks. Het versterken van de waardering voor de sector en de burger meer te laten zien van de agrarische sector. Verder stelt de PR commissie zich tot doel om waar nodig het negatieve beeld dat agrariërs van hun eigen sector hebben op te heffen.

Hiertoe richten wij ons op de burgers, bestuurders en beleidsmakers, maar dus ook op onze eigen leden. De PR commissie heeft tevens de doelstelling om tot een betere communicatie te komen met de doelgroepen. Landelijk is een PR campagne gestart in 1998 onder de titel "Ondernemers van Nature". Uit de onderzoeksresultaten van deze campagne blijkt dat PR zinvol is. Zowel het image als het beeld dat boeren van zichzelf hebben is verbeterd in de periode dat deze campagne loopt.


oosterendmarkt.jpgOnze doelgroep is zeer breed en divers. De doelgroep bestaat uit mensen binnen en buiten de agrarische sector. De belangrijkste zijn onze eigen leden en burgers. Maar ook bestuurders, beleidsakers en overlegpartners worden ook als onze doelgroep gezien.

 

Onze doelgroep Het is de bedoeling dat onze doelgroep meer begrip en kennis over de Texelse landbouw in het algemeen en de agrarische bedrijven krijgen. Niet voor iedereen zal dezelfde boodschap even belangrijk zijn. Het is daarom van belang dat de PR commissie zich eerst verdiept in de diversiteit binnen de doelgroep. Welke kennis hebben zij? Welk beeld hebben ze van de sector? Etc.Het is een groot risico om 'zomaar in het wilde weg' boodschappen op de doelgroep af te sturen. Mensen raken geïrriteerd of krijgen een negatief beeld van de sector (klagers). Het is van belang de boodschap op de juiste manier naar de juiste mensen en op het juiste moment te versturen. De lokale pers zal een belangrijke partner zijn om zaken met onze doelgroep te communiceren, en behoort daarom zelf ook tot de doelgroep.

Iris

Log on or sign up to comment.